Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 86 Дніпровської міської ради

   

Звіт керівника про діяльність закладу

 

З В І Т

директора Комунального закладу дошкільної освіти

 (ясла-садок) № 86

Дніпровської міської ради

Шулежко Вікторії Валентинівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2020-2021 навчальний рік 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії

3. Звіт завідувача.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

Кількість педагогічних працівників – 20

Кваліфікаційний рівень педагогів:       

   - «вихователь-методист» –  1

   - «спеціаліст вищої категорії» – 4

- «спеціаліст першої категорії» – 2

   - «спеціаліст другої категорії» – 0

   - спеціалістів –2

   - тарифний розряд –11

 

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 86» розташований за адресою: м.Дніпропетровськ,  вул. Прогресивна, 5, розрахований на 12 груп з наповнюваністю 220 дітей. На даний час в дошкільному закладі функціонує 12 груп раннього та дошкільного віку:

- 3 групи раннього віку 3-го року життя;

- 3 молодші дошкільні групи 4-го року життя;

- 3 середні дошкільні групи 5-го року життя;

- 3 старші дошкільні групи 6-го року життя;

Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 285 дітей дошкільного віку.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Освітня програма «Стежинки у Всесвіт», К.А. Крутій.2020

- Парціальні програми та альтернативні методики

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:  збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі , яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Протягом 2020 -2021 навчального року педагоги закладу приймали участь (дистанційно) у вебінарах, конференціях та семінарах на порталах «Всеосвіта», " На урок", «Педрада» та MCFR.

Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стало онлайн спілкування з батьками вихованців, педагоги створили групи у viber «Зворотній зв'язок" , у яких висвітлювались заняття, проведенні свята та розваги, гурткова робота, а також інформаційно-просвітницька робота, надавались поради спеціалістів.

 

В закладі залучена система інтерактивного навчання з математики, грамоти. На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М.М.Єфименка, після денного сну – «Гімнастика пробудження».

Всі педагоги впроваджують парціальні програми:

- "Вчимося жити разом" - програма соціальної взаємодії. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

- «Радість творчості» програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку;

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років;

- «Україна – моя Батьківщина», парціональна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку

- "Граючись, вчимося" - англійська для дітей

Атестація педагогічних працівників проводиться за Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Ведеться відповідна документація.

Наслідки атестації за 2020–2021 навчальний рік: атестовано інструктор фізкультури  Солоніна О.М. та  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

 

 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась, а саме:

- оновлено  освітлення приміщень новими сучасними лампами;

- проведено ремонт роботи методичного кабінету;

- відремонтовано та пофарбовано ігрові майданчики груп;

- в групі № 8 проведено ремонт санвузла та буфетної;

- протягом року придбано канцелярські товари для проведення занять з дітьми;

- придбано необхідна кількість миючих засобів;

- придбано насіння та рослини для покращення озелененя території закладу;

- протягом року на баланс централізованої бухгалтерії районного управління освіти приймалось чимало матеріалів та матеріальних цінностей від батьків;

- проведено промивку тепломережі по підготовці до нового опалювального сезону;

- придбано методичні посібники для покращення освітньо виховного процесу;

- замінено лінолеум в холах 1 та 2 поверхів

Вжиті заходи щодо забезпечення КЗДО № 86 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У 2020-2021 навчальному році до закладу було прийнято 2 молодих спеціалісти, але проблема з педагогічними кадрами ще актуальна.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, температурного скрінінгу, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства , техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

-           Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

-          Організація догляду за дітьми.

-          Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

-          Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

-           Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі.

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться «Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників

Станом на 01.06.21 р. ДНЗ № 86 відвідують 285 дітей. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі з 01.01.2021 р.  здійснювалось на суму  41.65 грн. – ясла (24.58 грн. – бджетні кошти, 59%; 17,07 грн. – батьківські кошти, 41%) та 63.20 грн. групи дошкільного віку(31.29 грн. – бджетні кошти, 59%; 25.91  грн. – батьківські кошти, 41%) за циклічним меню. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі

Адміністрація дошкільного закладу № 86  висловлює Вам, шановні батьки, щиру подяку за допомогу та підтримку в організації обладнання освітньо-виховного процесу наших дітей. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.