Амур-Нижньодніпровський район Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №86» Дніпропетровської міської ради

   

Звіт завідувача

 

 

З В І Т

завідувача Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 86»

Дніпропетровської міської ради

Шулежко Вікторії Валентинівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2018-2019 навчальний рік 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії

3. Звіт завідувача.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

Кількість педагогічних працівників – 20

Кваліфікаційний рівень педагогів:       

                   - «вихователь-методист» –  2

   - «спеціаліст вищої категорії» – 1

- «спеціаліст першої категорії» – 2

   - «спеціаліст другої категорії» – 4

   - спеціалістів –2

   - не мають кваліфікаційної категорії –11

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 86» розташований за адресою: м.Дніпропетровськ,  вул. Прогресивна, 5, розрахований на 12 груп з наповнюваністю 220 дітей. На даний час в дошкільному закладі функціонує 12 груп раннього та дошкільного віку:

- 3 групи раннього віку 3-го року життя;

- 3 молодші дошкільні групи 4-го року життя;

- 3 середні дошкільні групи 5-го року життя;

- 3 старші дошкільні групи 6-го року життя;

Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 285 дітей дошкільного віку.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Освітня програма «Дитина в дошкільні роки», К.А. Крутій.2016

- Парціальні програми та альтернативні методики

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:  збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі , яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Протягом 2014-2015 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. В закладі залучена система інтерактивного навчання з математики, грамоти. На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М.М.Єфименка, після денного сну – «Гімнастика пробудження». Всі педагоги впроваджують парціальну програму соціальної взаємодії "Вчимося жити разом" Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась, а саме:

- придбано люмінісентні лампи для освітлення приміщень;

- проведені ремонтні роботи щодо заміни вікон на металопластикові;

- відремонтовано та пофарбовано ігрові майданчики груп;

- в групі № 2 проведено ремонт санвузла;

- протягом року придбано канцелярські товари для проведення занять з дітьми;

- придбано необхідна кількість миючих засобів;

- придбано насіння та рослини для покращення озелененя території закладу;

- протягом року на баланс централізованої бухгалтерії районного управління освіти приймалось чимало матеріалів та матеріальних цінностей від батьків;

- проведено промивку тепломережі по підготовці до нового опалювального сезону;

- придбано методичні посібники для покращення освітньо виховного процесу;

- проведено капітальний ремонт покрівлі ігрового майданчику групи № 6;

- проведено косметичний ремонт спальні групи № 5;

- проведено косметичні ремонти роздягаленьгруп № 4.8,11,12;

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ № 86 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У 2018-2019 навчальному році до закладу було прийнято 2 молодих спеціалісти, таким чином вирішена проблема з педагогічними кадрами.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства , техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

-           Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

-          Організація догляду за дітьми.

-          Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

-          Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

-           Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі.

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться «Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників

Станом на 01.06.19 р. ДНЗ № 86 відвідують 285 дітей. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018-2019 навчальному році здійснювалось на суму 31.05 грн. – ясла (18,32грн. – бджетні кошти, 59%; 12,73 грн. – батьківські кошти, 41%) та 50,05 грн. групи дошкільного віку(29,53грн. – бджетні кошти, 59%; 20.52 грн. – батьківські кошти, 41%) за циклічним меню. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 

З В І Т

завідувача Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 86» Дніпровської міської ради Шулежко В.В. перед педагогічним колективом та громадськістю за 2016-2017н.р.

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії

3. Звіт завідувача.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

 

      Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 86 розташований за адресою: м. Дніпро 49098, вул. Прогресивна, буд. 5, тел./факс 377-17-02, розрахований на 12 груп. На даний час в дошкільному закладі функціонує 12 груп з наповнюваністю 330 дітей:

- раннього віку – 3 групи;

- молодшого дошкільного віку (4-й рік життя) – 3групи;

- молодшого дошкільного віку (5-й рік життя) – 3групи;

- старшого дошкільного віку – 3групи. 

 

   Мова українська.

   Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

   Педагогічний колектив дошкільного закладу працює за програмами:

Комплексні освітні програми:

1. «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні». (нова редакція):

2. «Дитина в дошкільні роки» освітня програма (науковий керівник К. Крутій);

3. «Я у світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О.Л.)

Парціальні та додаткові програми:

– «Навчаємось читати, граючись», (авт.ЗайцевМ.О.)

– «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.)

– «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р.М.,Самойлик Д.В.)

– «Крок за кроком» – міжнародний фонд «Відродження»

– «Selfisteem» – міжнародна програма виховання

– «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку ( М.М.Єфименка)

– «Граючись вчимося. Англійська мова» програма для дітей старшого дошкільного віку», (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.)

– «Безмежний світ гри в LEGO», програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації (авт. Рома О.Ю., Борук О.П., Близнюк В.Ю., Гонгало В.Л., Косенко Ю.В.)

 

     В дошкільному навчальному закладі працюють 49 співробітників, 21 з них – педагогічні працівники, 27 – обслуговуючий та технічний персонал. Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю.

 

Освітній рівень педагогів складає:

- повна вища освіта – 10;

- неповна вища освіта – 1;

- неповна вища технічна освіта – 10.

Фаховий рівень педагогів складає:

- вища кваліфікаційна категорія - 2;

- спеціаліст першої категорії – 2;

- спеціаліст другої категорії – 3;

- спеціаліст – 14;

- тарифний розряд – 9;

- вихователь-методист – 2.

 

      Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

1. Конституція України.

2 Закон України «Про мову»

3. Конвенція ООН про права дитини.

4. Закон України «Про освіту».

5. Закон України «Про дошкільну освіту».

6. Закон України «Про охорону дитинства».

7. Закон України «Про охорону праці»

8. Закон України «Про Дитяче харчування»

9. Положення про дошкільний навчальний заклад.

      А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

     Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. 

     Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. 

     Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. 

      Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

        Протягом 2016-2017 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. Впроваджуючи новітні технології в практику роботи з дітьми, педагоги використовують конструктор LEGO, як універсальний матеріал для розкриття та розвитку інтелектуально-творчого потенціалу дітей через гру. Заняття з фізкультури проводяться за авторською програмою М.М.Єфименка. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

       Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота з англійської мови (гурток «Smile»).

       Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

        Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого закладу значно покращилась , а саме:

- в будівлі установи замінено 32 вікна;

- за батьківські кошти придбано багато матеріальних цінностей (люмінесцентні лампи для освітлення, канцтовари, дезинфікуючі та миючі засоби, фарба для покраски вуличного обладнання, полотенцесушилки, шафи, плитка для ремонту сходів,килими, меблі для групових кімнат, кухоний посуд та інвентар для харчоблоку, методична література, підписка періодичних видань);

- проведені ремонти робочого обладнання харчоблоку та пральні, туалетної кімнати груп №5, блок для миття посуду групи №11.

       Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

       Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі. Медичні сестри закладу здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

        Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

        Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

· Робота з батьками.

        Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом останніх 8 років.

       Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться «Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Дії в екстримальних ситуаціях».

        Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі з січня 2017 року в навчальному році здійснювалось на суму: ранній вік – 17грн.83 коп., дошкільний вік – 28грн.28 коп. за циклічним меню, яке погоджено в Держпродживслужбі. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.

         В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

         З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснюється постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи. Проте натуральні норми протягом року виконувались в повному обсязі.

          На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення».

          За минулий 2016-2017 навчальний рік кількість усних звернень склала 196, із них 190 – з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, 3 щодо працевлаштування, 6 – звернення батьків по покращенню матеріально-технічної бази груп та дошкільного закладу. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.    

         На сайті заклада висвітлюються всі події закладу, ведеться діалог між адміністрацією та батьками.

 

 

З В І Т

завідувача Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 86»

Дніпропетровської міської ради

Шулежко Вікторії Валентинівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2014-2015 навчальний рік 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії

3. Звіт завідувача.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

Кількість педагогічних працівників – 22

Кваліфікаційний рівень педагогів:       

                   - «вихователь-методист» –  2

   - «спеціаліст вищої категорії» – 4

- «спеціаліст першої категорії» – 1

   - «спеціаліст другої категорії» – 1

   - спеціалістів – 6

   - не мають кваліфікаційної категорії –10

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 86» розташований за адресою: м.Дніпропетровськ,  вул. Прогресивна, 5, розрахований на 12 груп з наповнюваністю 220 дітей. На даний час в дошкільному закладі функціонує 12 груп раннього та дошкільного віку:

- 3 групи раннього віку 3-го року життя;

- 3 молодші дошкільні групи 4-го року життя;

- 3 середні дошкільні групи 5-го року життя;

- 3 старші дошкільні групи 6-го року життя;

Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 297 дітей дошкільного віку.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Освітня програма «Дитина в дошкільні роки», К.А. Крутій

- Парціальні програми та альтернативні методики

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:  збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

Згідно з річним планом роботи ДНЗ № 86 педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей , неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі.

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі , яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Протягом 2014-2015 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. В закладі залучена система інтерактивного навчання з математики, грамоти. На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М.М.Єфименка, після денного сну – «Гімнастика пробудження». Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

Завдяки активної діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась, а саме:

- придбано люмінісентні лампи для освітлення приміщень;

- проведені ремонтні роботи щодо заміни вікон на металопластикові;

- відремонтовано та пофарбовано ігрові майданчики груп;

- в групі № 7 проведено ремонт санвузла;

- протягом року придбано канцелярські товари для проведення занять з дітьми;

- придбано необхідна кількість миючих засобів;

- придбано насіння та рослини для покращення озелененя території закладу;

- протягом року на баланс централізованої бухгалтерії районного управління освіти приймалось чимало матеріалів та матеріальних цінностей від батьків;

- проведено промивку тепломережі по підготовці до нового опалювального сезону;

- придбано методичні посібники для покращення освітньо виховного процесу;

- відремонтовано обладнання харчоблоку та пральні;

- проведена перезарядка вогнегасників.

 

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ № 86 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У 2014-2015 навчальному році до закладу було прийнято 2 молодих спеціалісти, таким чином вирішена проблема з педагогічними кадрами.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Дотримання вимог охорони дитинства , техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

-           Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

-          Організація догляду за дітьми.

-          Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

-          Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

-           Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі.

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться «Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників

Станом на 01.06.15 р. ДНЗ № 86 відвідують 297 дітей. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2014-2015 навчальному році здійснювалось на суму 14,73 грн. – ясла (5,89грн. – бджетні кошти, 40%; 8,84грн. – батьківські кошти, 60%) та 23,35 грн. групи дошкільного віку(9,34грн. – бджетні кошти, 40%; 14,01грн. – батьківські кошти, 60%) за циклічним меню. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 

Порівняльна таблиця виконання норм харчування за 2014-2015 навчальний рік

 

№ з/п

Найменування

Денна норма

% виконання 2014-2015 н.р.

1.

М’ясні продукти

100

91

2.

Рибні продукти

45

98

3.

Масло вершкове

21

100

4.

Олія рослинна

9

100

5.

Молоко

400

79

6.

Сир м’який

45

92

7.

Сир твердий

5

95

8.

Яйце

1/2

100

9.

Мука

25

100

10.

Крупи, макаронні вироби

45

100

11.

Цукор

45

100

12.

Овочі

230

75

13.

Картопля

190

95

14.

Хліб пшеничний

80

100

15.

Сухофрукти

10

90

16.

Соки

70

30

17.

Фрукти свіжі

100

25